Gaius Marius och Kimbreranfallen

Gaius Marius 157-86 f kr.

Marius mor hette Fulcinia och fadern C.Marius. Han föddes i den lilla bergsbyn Arpinum sydost om Rom, en by som f ö Cicero också föddes i. Han kom från enkla, men knappast usla förhållanden för då hade han inte kunnat gifta sig in i aristokratin (han gifte sig med Julius Caesars faster) vilket han gjorde, men hans anseende steg mest i betydelse genom hans insatser i fält. År 123 utsågs han till  quaestor, år 119 blev han tribun, 115 Praetor och konsul var en ett olagligt antal gånger år 107, 104-100, 86. Han dog antagligen av stroke, eller som en del säger av för mycket alkohol.
  Om honom sägs att först räddade han republiken och därefter hjälpte han till att förstöra densamma. Att rädda republiken kunde säkert andra också göra, men den sena republikens tragiska öde svarar Marius absolut för själv. En del författare kallar honom för en skurk. -
  I sin ungdom hade han tjänat under Scipio Africanus i Numantia och visat sig vara en dugande militär. Därefter grundlade han en förmögenhet som skatteindrivare, vilket gjorde att han kunde bli vald till Praetor år 115. Några år senare började kriget mot Jugurtha  som även han kämpat under Scipio i Spanien, men som sedermera ärft en del av Numidien, där han snart lade under sig resten av landet, vilket retade en del romersk högadel som inledde krigshandlingar. När Marius blivit vald till konsul år 107 övertog han kommandot i Numidien. Han anses vara en förnyare av den romerska härens taktik men även ansvarig för organiserandet av yrkeshären, frivilliga som utrustades och avlönades av staten (= Marius). Så lyckades Marius på två år besegra Jugurtha
  -  Mer om Marius här i sv Wiki….
  

Unknown

Jughurta

 
Mest känd är  Marius kanske för att ha försvarat rom mot de första germananfallen se: Kimbrerna anfallet Roms gränser

TEXTER

Den bästa moderna framställning om den sena republiken och om Gajus Marius och Sulla är faktiskt Tom Hollands bok Rubicon, som på ett ledigt och mycket initierat sätt gör skeenden och personer begripliga.

Holland, Tom
Rubicon : Den romerska republikens uppgång och fall / Översättning av Thomas Grundberg och Stefan Lindgren. - Stockholm : Månpocket, 2005. - 466 s. : ill.

Har man inte tillgång till modernare tryckt litteratur kan man ju alltid studera äldre framställningar typ:

Beesly, A. H. (Augustus Henry), 1839-1909
The Gracchi, Marius and Sulla
 / A.H. Beesly. - London : Longman, 1877. - 205 p. - Index.
 Kap. The Cimbri and Teutones. - sid 77 ff.

Plutarchos
Life of Caius Marius. - 63 p.
= Sid. 221-284 i:
Plutarch
Plutarch's lives vol 2. - London : Bell, 1883. - 487 p.
  Cimbri.

Annan återgivning:
Plutarch: The Life of Marius

Matyszak, Philip
Gaius Marius. - 11 p. : ill.
= Sid. 149-159 i:
Matyszak, Philip
Chronicle of the Roman Republic : The rulers of ancient Rome from Romulus to Augustus. - London : Thames & Hudson, 2003. - 240 p. : ill.

Bra tryckta texter är förstås också:


      
Goldsworthy, Adrian
En människa hängiven kriget : Gaius Marius (157-86 f kr). - 26 s.
   Hotet från norr, sid 129.
= Sid 116-140 i:
Goldsworthy, Adrian
Kejsare och generalen : Männen bakom Roms framgångar / Adrian Goldsworthy ; Översättning Hans Magnusson ; [Faktagranskning av den svenska utgåvan: Jenny Wallensteen]. - Lund : Historiska media, 2006. - 432 s. 
   Orig:s titel: In the Name of Rome. - 2003.

Henrikson, Alf
Antiken

Äldre klassisk litteratur:

Plutarchos 46-120 e kr.
Caius Marius. - 41 s.
= Sid 177-318 i:
Plutarchos
Levnadsteckningar : Tio parallella biografier : Tema Syrakusa : Nikias & Crassus, Dion & Brutus, Timoleon & Aemilius Paullus, Pyrrhos & Caius Marius, Pelopidas & Marcellos / Urval, introduktion och översättning: Sven-Tage Teodorsson. - Göteborg : Daidalos, 2013. - 394 s.