Romersk litteratur


Romersk (latinsk) litteratur
Romerska författare
Romerska poeter

Viktig för romersk kulturutveckling var importen till Rom av grekiska tankar och seder. Geopolitisk kontakt med hellensk civilisation fick romarna genom erövringen av Tarentum och de grekiska städerna på Sicilien. Egendomligt säger Alf Henrikson var att scipionerna älskade och omhuldade den grekiska bildningen och omgav sig gärna med grekiska lärde. I denna atmosfär såg en romersk llitteratur omsider dagens ljus. I början var det mest dramatik i form av komedier av grekiskt ursprung. Mot republikens slut fick prosan en glanstid med författare som Caesar, Cicero och Sallustius. Poesins guldålder kommer först under kejsar Augusts (30 f kr - 14 e kr) med Virgilius, Horatius, Ovidius, Propertius soch Tibullus. 

Middleton, George, 1865-
The student's companion to Latin authors [Fulltext] / by George Middleton and Thomas R. Mills. - London : Macmillan and co., 1896. - 382 p.


Dole, Nathan Haskell, 1852-1935
The Latin Poets : an anthology [Fulltext] / by Nathan Haskell Dole. - New York : T.Y Crowell, 1905. - 365 p.  
   Översättningar till engelska av latinska texter.

Handbok i Romerska Litteraturens Historia

Carl Julius Lénström1 januari 1838

N.M. Lindhs Boktryckeri, På P.M. Lindhs FörlagREPUBLIKEN
Äldsta tiders litteratur finns bara spår av. Av prosa kan nämnas rester av de tolv tavlornas lag. Sedermera kom försök till att överföra grekiska litterära idéer till latin och Rom.

Livius Andronicus. Livius svar själv grek och det första större diktverket på latin var typiskt nog en översättning från grekiskan. Andronicus var en grekisk krigsfånge och kom som slav till Rom och fungerade som översättare och introduktör av grekiska texter mest för barn, som han verkade som skollärare för.
Gaius Naevius (född omkring 264 f.Kr., död troligen omkring år 199 f.Kr. eller 194 f.Kr.) härstammade från Kampanien, ett område med grekisk kultur. Hans stora epos handlade om det första puniska kriget. Skrev också dramatik.
Quintus Ennius (c. 239 – c.169 f kr)  skapade Roms första nationalepos, Annales (Årsböcker), en romersk historia i 18 böcker. (Fragment av detta epos på engelska här)
  Tragedidiktningen fortsattes under republikens tid av Pacuvius (220- o. 130) och Lucius Accius (170- o. 85). Båda efterbildade mest de grekiska tragediförfattarna, men båda har också ägnat sig åt fabula praetexta (romerskt drama med tema från Romersk historia eller legend) Pacuvius firade Aemilius Paullus seger vid Pydna, Accius bl a kungadömets fall i ”Brutus”. Både Pacuvius och Accius har flitigt citerats av senare författare, särskilt av Cicero.

KOMEDIN
Av högrepublikens diktning har komedin, representerad av Plautus  och Terentius stått sig bäst inför eftervärlden. Båda har bearbetat stycken ur den nya attiska komedin med grekiska typer och miljöer. Komedierna uppfördes ofta vid de årliga festspelen, ludi, till Juppiters och Minervas ära, eller vid tillfälliga högtider.

LITTERATUR
Lind, Lisa
Antika skratt : romersk humor i satir och komedi [Fulltext, pdf]/ Lisa Lind [Handledare: Charlotte Wikander]. - Kandidatuppsats Lund, 2009.
  Plautus och Terentius.

 

Plautus (T. Maccius Plautus) f.ca.254 i Sarsina, Romagna - död 184 f kr i Rom)
Skrev en stor mängd komedier. De mest kända torde vara Amphitruo; Aulularia (efterbildad av Moliere i "Den girige"), Menaechmi (efterbildad av Shakespeare i ”Förvillelser"); Milesgloriosus; Mostellaria; Rudens. Plautus är en språkkonstnär som få och har en stark känsla för vad som gör sig på scenen, säger en kommentator.

Terentius
(P. Terentius Afer) [Afrikanen]),. Född i Kartago - död i unga år 159 f kr. kom som slav till Rom, där han frigavs. Han kom med i kretsen kring Scipio d. y., som odlade intresset för grekisk konst och litteratur. Själv har Terentius (i en från Menandros översatt vers) karakteriserat denna ”humanism” så: homo sum, humani nil a me alienum puto, ”jag är människa och anser intet mänskligt vara mig främmande”. Av hans sex komedier går hela fyra tillbaka på Meandros. 


Lucillius
Prosan
Cato den äldre (M. Porcius Cato maior 234-149) 
född i Tusculum av riddarsläkt.