KEJSARDÖMET GALLIEN 260 - 274Imperium Galliarum, Gallic Empire

Det Galliska kejsardömet uppstod då en rad militära ledare och aristokrater förklarade sig som kejsare och tog kontroll över Gallien och närliggande provinser utan att fördenskull försöka erövra Italien eller på annat sätt ta över roms administrativa apparat.
  
Postumus gjorde Gallien till ett självständigt rike med Augusta Treverorum (Trier) som huvudstad. Riket organiserades på romerskt vis med senat, årliga konsuler, pretoriangarde och egna mynt. Även Britannien och Spanien anslöt sig.