Commodus 180 - 192

UnknownCommodus - Marcus Lucius Aelius Aurelius Commodus Antonius

Commodus är känd för att vara den förste direkta ättlingen till en tidigare kejsare, nämligen Marcus Aurelius. 
Commodus tillhör de kejsare som fått dåligt rykte genom påstått storhetsvansinne och p g a den grymhet som han visade när han själv tog på sig rollen som gladiator och utförde diverse grymma handlingar mot djur och handikappade människor. (Enligt Cassius Dio LXXIII).  När Commodus blodtörst började synas riskabel även för hans närmaste sammansvor sig hans älskarinna, hans kansler och chefen för hans livgarde, och den förstnämnde lurade i kejsaren ett sömnmedel varpå de senare öppnade dörren till hans sovrum och släppte in en stark ung brottare, som utan svårighet strypte honom, berättar Alf Henrikson.
  Dessutom, fortsätter Alf Henrikson, skämde han ut sig genom att sluta fred med germanerna, något som av någon anledning ansågs högst klandervärt. Under fadern Marcus Aurelius tid hade germanska stammar hotat riket vid Rhen-gränsen.  Commodus hade föga intresse av att upprätthålla försvaret och tvärt emot hans generalers uppfattning förhandlade han fred med Markomannerna och Qaderna år 180. Se Markomannerkrigen
  Ang Commodus grymhet har Gibbon en hel del att berätta. Emellertid bygger mycket av hans framställning på skvaller från kränkta människor, sägs det. Läs här:
Gibbon: The Decline and fall of the Roman Empire.
 
En modern biografi:
Scarre, Chris
Commodus 180-192. - 7 s. : ill.
= Sid 119-125 i:
Scarre, Chris
Chronicle of the Roman Emperors : The reign-by-reign record of the rulers of imperial Rome. - London : Thames & Hudson, 1995. (2002). - 240 P. : ILL.

images

Edwin Howland Blashfield 1848-1936
The Emperor Commodus Leaving the Arena at the Head of the Gladiators

Commodus figurerar i spelfilm, t ex i The Fall of the Roman Empire, 1964  och Gladiator, 2000