Octavianus Augustus 27 f kr - 14 e kr

images
Augustus Imperator Caesar Divi Filius Augustus

23 f kr född 23 september 23 f kr.
44 f kr Adopterad av Julius Caesar 8 maj 44 f kr.
   [Caesar blev en titel snarare än ett namn för senare kejsare].
   Hustrur 1. Claudia 43 f kr ; 2 Scribonia. 40 f kr; Livia Drusilla 38 f kr.
   Barn: Julia (med Scribonia)14 Augustus dör i sjukdom i Nola, Kampanien 19 augusti år 14. Begravd i 
 Augustus Mausoleet i Rom.