Kejsartiden

Klassicismen
Prosan
Talekonsten
Den filosofiska litteraturen
Historieskrivningen
Underhållningsprosan
Den vetenskapliga prosan
Den kristna litteraturen 
Poesin