Hellenismen

Den hellneistiska tiden omrking 330-30 f kr kännetecknas av monarkiska statsbildningar. Rester av Alexanders jätterike var inte ett folkets angelängenhet. Istället vändes intresset mot filkosofi och vetenskap. Språket var fortfarande grekiska, men huvudstäderna för utvecklingen togs över av städer som Alexandria och Pergamon. Det utvecklades en attiska med joniska inslag som blev allmän eller ”koine”. Detta gällde i synnerhet prosan. När sedan under kejsartiden intresset för den klassiska attsiska litteraturen vakande igen råkade istället hellenismen och dess koné-dialekt i vanrhkte ohc det mesta av den hellenistiska litteraturen glömdes och gick under.

Hellenistisk poesi
Hellenistisk poesi kan karaktäriserad med ord som idyll och lärdom; den senare tog död på poesin.

Meandros
Theokritos
Kallimachos
Apollonios Rodios
Aratos
Hellenistisk prosa
Filologin
Naturvetenskapen 
Historieskrivnngen
Polybios
Diodoros
Underhållningslitteratur