Euripides ca 480-406

Den ”tredje” av Greklands tre stora tragediförfattare är Euripides. Under hans tid blev dramat något nytt. Han var den som betytt mest för eftervärlden. Han avlägsnar sig från folkreligionen och är mer medveten om filosofin. Han använde emellertid de gamla berättelserna som utgångspunkt för sina egna idéer. 
  Sofokles och Euripides avled båda samma år, 406 och med dem sjönk den grekiska tragedin i graven.  Wiki eng

Iphigeneia
hos taurerna
, ett drama av Euripides som Goethe sedan lade till grund för ett eget, även om Euripides i sig är en innovatör i berättelsen. Enligt myten hade hade Iphigenia offrats i Aulis för at förskaffa grekerna medvind under tåget mot Troja. Men Euripides skapar en alldeles egen ny berättelse . I det kritiska ögonblicket räddas Hon av Artemis och föres till Taurien där hon blir prästinna i Artemistemplet. Okonventionellt påträffar syskonen 

Euripides (dramatik: tragedi)
Helena; översättning av Jan Stolpe och Lars-Håkan Svensson; förord och kommentarer: Jan Stolpe (1996)
Medea; översättning från grekiskan: Agneta Pleijel och Jan Stolpe ; förord och kommentarer: Jan Stolpe (1995)
Backanterna ; översättning: Göran O Eriksson och Jan Stolpe ; förord och kommentarer: Jan Stolpe (1987)Alkestis, Medea, Hippolytos (översättning av Hjalmar Gullberg), De skyddssökande, Herakles, Ifigenia i Taurien, Ion, De fenikiska kvinnorna, Orestes, Backanterna, Ifigenia i Aulis (översättning av Tord Bæckström), Trojanskorna (översättning av Emil Zilliacus), finns samlade i De grekiska tragedierna (2005) I denna saknas följande: Herakles döttrar, Andromake, Hekabe, Elektra, Helena, Rhesus.

Euripides
Herakles / Översättning Tord Baeckström. - 18 s.
= Sid. 330-347 i:
De grekiska tragedierna : Aiskylos, Sofolkles, Euripides / I översättning av Tord Baeckström, Björn Collinder, Hjalmar Söderberg, Emil Zilliacus. - Stockholm : Vertigo, 2005. - 498 s. - (Överträdelsens klassiker ; 10)

Carpenter, Thomas H.
Herakles. - 17  s. : ill.
= Sid. 117-134 i:
Carpenter, Thomas H.
Art and myth in Ancient Greece : a handbook. - London : Thames and Hudson, 1991 (1998). - 256 p. ill.