Helenamyten

Lakonien. SE MER OM HELENA HÄR!
Helena är en gammal gudinna vars ursprung tillhör den mykenska tiden och som alltid var en gudinna i Spaarta. Från andra århundradet f kr hittar vi hennes bild mellan den av dioskurerna i form av en stel xoanon från vilkens handleder band hängde ned och som har en sorts korg på huvudet. Hon hade två tempel i Sparta: ett är det så kallade Menelaeion, hennes berömda tempel i Therapnae som var byggt på en mykensk plats, och ett annat vara beläget inte långt från Platanistas; med Helena i detta tempel var en trädkult förknippad. Se p 73 i: Nilsson, Martin P:  . - 1931.

Ang riter i anknytning till Attis menar Frazer att offer genom hängning i träd i olika former är iakttagbara. För greklands del tycks Artemis själv årligen i form av en avbild ha hängs i en lund i Kondylea i de Arkadiska bergen….På Rhodos åter dyrkades den sköna Helena under titeln ”Trädets Helena”, emedan öns drottning hade låtit sina jungfrur, utklädda till furier, änga henne på en gren. Se mer sid 422 i Frazer: Den Gyllene Grenen.