Litteratur i Antikens Grekland


Aischylos 
(dramatik: tragedi)
Orestien (Agamemnon, Gravoffret, Eumeniderna) ; tolkad av Emil Zilliacus (1986) (Ny utgåva)
Fyra sorgespel (De skyddssökande ; Perserna ; De sju mot Thebe ; Den fjättrade Prometheus) ; tolkade av Emil Zilliacus (1948)
Perserna, De sju mot Thebe, De skyddssökande, Agamemnon, Gravoffret, Eumeniderna och Den fjättrade Prometheus (översättning av Emil Zilliacus), finns samlade i De grekiska tragedierna (2005)

Anna Komnena (historia)
Anna Komnenas värld: Bysans på 1100-talet: Alexiaden i urval med inledning, översättning och kommentarer av Sture Linnér

Aristofanes (dramatik: komedi)
Lysistrate / fritt efter en komedi av Aristofanes i regi av Ralf König ; översättning: Anna Helleskog (1989)
Riddarna / Lysistrate översättning från grekiskan av Tord Bæckström (1968)
Getingarna / Freden översättning från grekiskan av Tord Bæckström (1962)
Kvinnornas sammansvärjning / Grodorna översättning från grekiskan av Tord Bæckström (1957)
Lysistrate : ett kvinnodrama / för svensk scen av Hjalmar Gullberg och Ivar Harrie (1932)

Aristoteles (filosofi mm.)
Om diktkonsten ; översättning av Jan Stolpe ; inledning av Arne Melberg (1994)
Tre böcker om själen ; περὶ ψυχῆς (peri psychēs) ; översättning av Kimmo Järvinen (1999)
Den nikomachiska etiken ; översättning och kommentarer av Mårten Ringbom (1993)
Retoriken ; översättning av Johanna Akujärvi (opublicerad)
Politiken ; πολιτικά (politika) ; översättning med inledning och kommentar av Karin Blomqvist (2003) (2:a upplagan, utan grekisk text)
De interpretatione : Om sofistiska vederläggningar ; översättning och noter: Börje Bydén ; med inledning av Sten Ebbesen (2000)
Aristoteles och Pseudo-Xenofon om Athenarnas statsförfattning = Ἀθηναίων πολιτεία (Athenaiōn politeia) / med översättning och noter av Staffan Wahlgren (2001)
Om djurens delar ; περὶ ζῴων μορίων (peri zōiōn moriōn) ; Första boken ; övers. av I. Düring, K. Rydin, T. Wikström (1941)

Arrianos (historia)
Alexander den store ; översättning från grekiskan, med inledning och kommentarer av Ingemar Lagerström (2003)

Euripides (dramatik: tragedi)
Helena; översättning av Jan Stolpe och Lars-Håkan Svensson; förord och kommentarer: Jan Stolpe (1996)
Medea; översättning från grekiskan: Agneta Pleijel och Jan Stolpe ; förord och kommentarer: Jan Stolpe (1995)
Backanterna ; översättning: Göran O Eriksson och Jan Stolpe ; förord och kommentarer: Jan Stolpe (1987)
Alkestis, Medea, Hippolytos (översättning av Hjalmar Gullberg), De skyddssökande, Herakles, Ifigenia i Taurien, Ion, De fenikiska kvinnorna, Orestes, Backanterna, Ifigenia i Aulis (översättning av Tord Bæckström), Trojanskorna (översättning av Emil Zilliacus), finns samlade i De grekiska tragedierna (2005) I denna saknas följande: Herakles döttrar, Andromake, Hekabe, Elektra, Helena, Rhesus.

Herakleitos (filosofi)
Fragment ; i översättning av Håkan Rehnberg och Hans Ruin ; med kommentar av Hans Ruin (1997)

Herodotos (historia)
Herodotos historia ; översättning av Claes Lindskog ; reviderad av Gerhard Bendz och Axel Lindskog ; inledning och kommentarer av Sture Linnér (2008) (pocketupplaga)
Herodotos historia ; översättning av Claes Lindskog ; reviderad av Gerhard Benz och Axel Lindskog ; inledning och kommentarer av Sture Linnér (2004) (ny utgåva)

Hesiodos (epik/poesi)
Theogonin ; och Verk och dagar ; tolkade av Ingvar Björkeson ; inledning och kommentar av Sture Linnér (2003)

De homeriska hymnerna (poesi)
De homeriska hymnerna ; tolkade och kommenterade av Ingvar Björkeson ; inledning av Sture Linnér (2004)

Homeros (epik)
Iliaden ; tolkad och kommenterad av Ingvar Björkeson ; inledning av Sture Linnér (2009) (2:a, reviderade utgåvan)
Iliaden ; från grekiskan av Erland Lagerlöf ; bearbetning och inledning av Gerhard Bendz ; förord av Sture Linnér (2004) (ny utgåva)
översättning samt inledning och kommentar av Tord Bæckström (1972)
Odysséen ; tolkad och kommenterad av Ingvar Björkeson (2008) (3:e, reviderade utgåvan)
Odysséen ; från grekiskan av Erland Lagerlöf ; bearbetning av Gerhard Bendz ; företal av Harry Martinson ; förord av Sture Linnér (2004) (ny utgåva)
Sången om Odysseus ; översättning från grekiska samt inledning och kommentar av Tord Bæckström (1975)
Sången om Ilion ; översättning från grekiska samt inledning och kommentar av Tord Bæckström (1972)

Longinos (filosofi: litteraturteori)
Om litterär storhet; översättning av Jan Stolpe. Innehåller även Det sublimas förvandlingar av Anders Olsson (1997)

Longos (roman)
Daphnis och Chloe : en herderoman ; översättning från grekiskan av Gunnar Valley (1959 / 1928)
Daphnis och Chloe ; urval i översättning av Björn Collinder (datum okänt)

Pausanias (reseskildring)
Olympia och de antika spelen / Staffan Stolpe ; med Pausanias text om Olympia för första gången på svenska i översättning av författaren (2004)

Pindaros (poesi)
Olympiska och pythiska oden ; tolkade och kommenterade av Ingvar Björkeson ; inledning av Sture Linnér (2008)

Platon (filosofi)
Skrifter Bok 1, Sokrates försvarstal ; Kriton ; Euthyfron ; Laches ; Den mindre Hippias ; Gästabudet ; Faidon ; Gorgias; översättning, förord och noter av Jan Stolpe (2000)
Skrifter. Bok 2, Menon ; Protagoras ; Lysis ; Charmides ; Ion ; Menexenos ; Euthydemos ; Faidros ; Kratylos; översättning, förord och noter av Jan Stolpe (2001)
Skrifter. Bok 3, Staten; översättning, förord och noter av Jan Stolpe (2003)
Skrifter. Bok 4, Parmenides ; Theaitetos ; Sofisten ; Statsmannen ; Timaios ; Kritias ; Filebos; översättning, förord och noter av Jan Stolpe (2006)
Skrifter. Bok 5, Minos ; Lagarna ; Epinomis; översättning, förord och noter av Jan Stolpe (2008)
Skrifter. Bok 6, översättning av Jan Stolpe (opublicerad)
Sokrates på fest och i vardagslag : [texter] / Xenofon, Platon ; [sammanst. och] tolkning av Ebbe Linde (1985)

Prokopios (historia)
Vandalkrigen / Hemlig historia översättning från grekiskan, med inledning och kommentarer av Sture Linnér (2000)

Michael Psellos (historia, filosofi mm.)
Bysantinska porträtt översättning, inledning och kommentar av Sture Linnér

Sapfo (poesi)
Dikter och fragment ; tolkning från grekiskan, inledning och kommentarer: Vasilis Papageorgiou, Magnus William-Olsson (2006) (2:a upplagan)

Sofokles (dramatik: tragedi)
Antigone; översättning och kommentarer: Jan Stolpe & Lars-Håkan Svensson (2003)
Antigone, Kung Oidipus, Elektra, Filoktetes, Oidipus i Kolonos, Ajas, Kvinnorna i Trachis (i översättning av Björn Collinder) finns samlade i De grekiska tragedierna (2005)
Oidipus i Kolonos : Ajas ; Kvinnorna i Trachis : tre tragedier ; översatta från grekiskan i grundtextens versmått och försedda med inledning och kommentar av Björn Collinder (1974)
Kung Oidipus : Elektra : två tragedier ; översatta från grekiskan i originalens versmått och försedda med inledning och kommentar av Björn Collinder (1972)
Konung Oidipus ; översättning med inledning och förklaringar av Erik Staaff (1971)
Antigone : Filoktetes : två tragedier ; övers. från grekiskan i originalens versmått och försedda med inledning och kommentar av Björn Collinder (1965)

Theokritos (poesi)
Sånger ; tolkade och kommenterade av Ingvar Björkeson ; inledning av Sture Linnér (2004)

Thukydides (historia)
Kriget mellan Sparta och Athen. Del 1; översättning och kommentar av Sture Linnér (först utgiven 1978)
Kriget mellan Sparta och Athen. Del 2; översättning och kommentar av Sture Linnér (först utgiven 1978)

Xenofon (historia mm.)
Kyrosexpeditionen : Anabasis ; Κύρου ἀνάβασις (Kyrou anabasis) ; översättning från grekiska samt inledning, kommentarer och en efterskrift, De tiotusendes väg, av Ebbe Linde (1972)
Ledarskap : οἰκονομικός (oikonomikos) ; översättning från grekiskan med inledning och kommentarer av Sture Linnér (2004)
En persisk furstes uppfostran : Κύρου παιδεία (Kyrou paideia) ; grekisk text samt översättning med inledning och kommentarer av Lars Nyberg (1998)
Sokrates på fest och i vardagslag : [texter] / Xenofon, Platon ; [sammanställning och] tolkning av Ebbe Linde (1985)
Om hästar och ridning ; περὶ ἱππικῆς (peri hippikēs) ; översättning, kommentarer och inledning av Jonas Palm ; [teckningar: Inge Sernulf] (1980)
Anabasis eller de tiotusendes härtåg ; översättning av Ivar A. Heikel (1954) (2:a upplagan)

Hov, Live
Kvinnorollerna i antikens teater
http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/2101/1863