Kreta

Det var först genom Evans andra forskares upptäckter i början av 1900-tdalet som världen fick ett begdrepp om kulturens och konstens höga nivå på Kreta under förhistorisk tid. 

Under stenåldern och den tidiga bronsåldern, på 3000-talet och 2000-talet f kr, utgjorde Kreta tillsammans med västra delen av Mindre Asien, Kykladerna och det grekiska fastlandet i stort sett ett enhetligt kulturområde.

Kretas bronsålder, den s k Minoiska tiden indelas i fyra huvudperioder:

Minoisk historia 3100-1100 f.Kr.

Förpalatstid

Äldre palatstid

Yngre palatstid

Efterpalatstid