Den Arkaiska tiden 700-talet - ca 480

280px-Map_of_Archaic_Greece_(English)


Arkaisk tid Wiki Eng

Ca 750-480

Den andra kolonisationen
 förde grekerna mycket längre än den första gjorde.
 I Syditalien ”Magna Graecia”, (Storgrekland) och på Sicilien, vid Svarta havet, i Egypten och längre västerut på Nordafrikas kust, i Spanien och Sydfrankrike slog de sig ner. Athen har en förgrundsställning. Den geometriska stilen uppkom där och hade en ojämförlig kvalitet. På 600-talet tycks Korinth ha övertagit den ledande ställningen vilket troligen har med kontakter med orienten att göra.

Oligarki
Handel och hantverk gav ekonomiskt välståd åt en ny borgarklass som konkurrerade med den jordägande adelsklassen som hade jordegendomar och krigisk makt.

Sparta
Underkuvade folk i Lakonien och Messenien, heloterna, som saknade alla medborgerliga rättigheter skötte som statsslavar jorden åt spartianerna.  Till omkring 600 uteslöt spartansk livsstil kulturellt utbyte med övriga grekland. Senare övervakades heloterna strängt, sederna blev enkla; konst och litteratur i det närmaste bannlystes.

Från tyranndöme till demokrati
I det stora flertalet grekiska stater rådde emellertid unde 600- och 500-talen helt andra förhållanden. Ekonomisk framgång framkallade ”tyrranner” (härskare) som med sitt förärskande egoistiska sätt av olika skäl framkallade kravet på demokrati. 
 
Solon

Peisistratos och han söner
Kleisthenes reformer  - Den atenska demokratin.

Det joiska upproret
Militiades och Marathon
Athens flottbygge
Thermopyle
Salamis
Plataiai