Vad Iliaden inte berättar...

Vad Iliaden inte berättar om det Trojanska kriget, och det är en hel del, visar på att även i vår tid alllmänkunskaper om Trojanska kriget är större än antalet läsare av Iliaden någonsin är eller varit.

Om vi antar att Homeros faktiskt bara nedtecknade Ilialden och inte ens Odyssen, så är det inte särskilt mycket han känner till om det som blivit cykeln Trojanska akriget.

VÄRLDENS SKAPELSE
UPPRINNELSEN TILL TROJANSKA KRIGET
LÖFTET ATT BISTÅ DEN SOM HELENA VÄLJER
AGAMEMNONS OFFRANDE AV IFIGENIA
TROJANSKA KRIGET
TRÄHÄSTEN
MORDET PÅ AGAMEMNON
(ODYSSEUS ÄVENTYR, AENEAS ÄVENTYR)
ORESTESMYTEN

Bland dem som gillar att brodra ut myten om Trojanska kriget finns dramatikern Euripides. Han i sin tur tar intryck även av skriftliga källor som t ex geografen Herodotos. Man kan se hur Euripides själv modifierar berättelserna. Så är hans syn på Helena hela tiden stadd i omformning. (Se Bettany Hughes s 291)

EPISODEN MED SKÖNHETSTVISTEN - PARIS OCH DE TRE GUDINNORNA -
Orsaken till Trojanska kriget nämns nästan inte alls av Homeros!!!

Troja härjades av grekerna därför att Paris rövat bort Helena. Paris rävade bordt Helena därför att osämjans gudinna Eris en gång gett gudahovet ett äpple som skulle ges till den skönaste av gudinnorna. Hera, Atena och Afrodite ställde upp i denna den första av skönhetstävlingar och domaren skulle av någon anledning vara den bildsköne trojanen Paris, som levde som herde på berget Idas sluttningar vid Troja. Alla tre gudinnorna försökte med moderna medel muta Paris med diverse löften. Afrodite lovade Paris (den redan med Menelaos gifta) skönaste kvinnan i världen Helena. Nu hade ju egentligen Zeus och sedan Hera bestämt att Troja skulle förgöras och att grekerna skulle förlora mycket folk, därför hade ju Paris en gång satts ut vid földelsen därför att han blivit spådd av Kassandra att vålla Trojas undergång. Man kan skylla mycket på människorna, men gudarna låg trots allt bakom allt som hände.
Om detta läser man bl a i Ifigenias aria ur ”Ifigenia i Aulis” (hos Baeckström 1965, sid 69)

IFIGENIA 
För att över huvud taget kunna segla mot troja är Agamemnon tvunge att offra sin dotter Ifigenia. Gudarna har nämligen berordrat stiljtje och skeppen kommer ingen vart. I en senare version räddas Ifigenia och en hjort offras istället. Annars hade det inte blivit någon medverkan i Orestesmyten, nämligen.
Homeros tar inte upp berättelsen om offret av Ifigenia. Han levde på 700-talet.
På 400-talet skriver Euripides sina dramer där mycket av kringhistorierna finns. Uppenbarligen har Euripides (utöver vad han känt till genom muntlig och annan tradition) läst sin Herodotos. Såväl episoden om Helena i Egypten, så är den om Ifigenia delvis inspirerad av Herotodos. Han berättar angående skyterna vid Svarta havet att de dyrkade en gudinna som han också säger identifierades med Agamemnons dotter Ifigenia (Baeckström, 1965 s. 7). Den notisen gav antagligen Euripides uppslaget till handlingen i ”Ifigenia i Taurien”.
  Orsaken till att Ifigenia