Vad Homeros egentligen berättar i Iliaden

SKEPPSKATALOGEN Homeros berömda ”skeppskatalog” berättar att 29 flottkontingenter seglar ut från Aulis i Boiotien i norra Grekland. Av alla de 178 namn som Homeros nämner är inte ett enda påhittat säger Bettany Hughes, och så gott som alla platserna har fått rätt geografiskt läge. Och det är inte Homeros järnålder som skymtar här, snarare äkta Iliadisk bronsåldersgeografi.