”Manliga” gudar och hjältar i Iliaden

För kvinnliga gudar och hjältar se:


GUDAR OCH HJÄLTAR I ILIADEN

Hänvisningar "Iliaden x:x” betyder när de första gången nämns i Iliaden. Kapitel och rad.

Achillevs, peliden (= av Peleus släkt, son till Peleus, hans mor är Thetis), benämns också som övriga greker ”achaien” och hans folk myrmidonerna (som kom från hans hemstad Fthia) Han kallas också Aiakiden efter sin farfar Iliaden. 1:1

Agamemnon var i grekisk mytologi son till kung Atreus och drottning Aërope av Mykene och hade en bror som hette Menelaos. Han var gift med prinsessan Klytaimnestra av Spartaoch de hade tre barn, OrestesElektra och Ifigenia.
(Atreus son Iliaden 1:7) Iliaden 1:24.

Aias (Ajax) Télamons son och kung på Salamis. Han var Achillevs kusin, eftersom Télamon och Pelevs båda var söner till Aiakos.  Iliaden 1:138

Akajer En av de grekiska folkstammarna, men hos Homeros betecknar det greker i största allmänhet. Homeros använder på samma sätt orden Argiver och Danaer. Iliaden 1:2, 1:17.

Apollon, ljuset och konsternas gud. Son till Zeus och Leto. Iliaden 1:9, 1:14.
  Också benämnd Foibos, ljusets gud. Iliaden 1:21. Hans tvililngsyster är jaktgudinnan Artemis.


Argiver, se Akajer. Egentligen invånare i landskapet Argolis.

Aargos, Argolis


Atreus,  Atreus son = Agamemnon, men förstås också Menelaos. (Atriderna) Iliaden 1:6

Briareios, I den ursprungliga sagan är han en av hekatoncheirerna, hundrahänta med femtio huvuden, söner till Gaia och Ouranos. Men somliga vill tyda ”Aigaion” som ”Son till Agaios” ett epitet till Poseidon och Briareos skulle då vara ett slags havsvidunder. Iliaden 1:403.

Chalcas se Kalchas

Chryses, Apollonpräst i Troja. Far till Chryseis, som blivit Agamemnons krigsbyte. Bror till Briseus (fadern till Brisis, som blivit Achillevs krigsbyte) Iliaden 1:11.

Danaer, se Akajer. Egentligen undersåtar till Danaos, kung i Argos.

Dryas, se Peirithoos.

Eos, den rosenfingrade.
Eurybates, Agamemnons andre härold. Iliaden 1:321.

Exadios, Peirithoos

Foibos, se Apollon.

Hektor, den främste bland Trojaner. Son till Trojas kung Priamos. Iliaden 1:243

Idomeneus, från Kreta. Ledde styrkor frå Kreta i kriget. Iliaden 1:145.

Kainevs, se Peirithoos.

Kalchas, siaren, bland fågelskådare ypperst. Thestors son. Iliaden  1:68.

Kronion,  = Zeus, (son till Kronos) Iliaden 1:128

Menelaos, son till kung Atreus och drottning Aërope av Mykene. Gift med Helena, vilket ju orsakade kriget är Paris enleverade henne. Iliaden 1:159

Menoitios son, = Patroklos, Achillevs bäste vän och vapenbroder. Iliaden 1:306.

Myrmidoner, Achillevs kämpar från Fthia.  Iliaden 1:180

Nestor. Pylos store talare Iliaden 1:248

Odysseus, kung över Ithaka. Iliaden 1:138.

Okeanos, en av titanerna, son till Ouranos och Gaia. Han personifierar den väldiga världsströmmen som omsluter och begränsar jorden. Iliaden 1:423.

Patroklos, Achillevs bäste vän och vapenbroder. Iliaden 1:337

Peirithoos . Kung över lapitherna i Thessalien. Dryas, Kainevs, Exadios och Polyfemos var alla laphitiska hövdingar som deltog i striden mot de berusade kentaurerna vid Peirithoos och Hippodameias bröllop. Iliaden 1:263-65

Polyfemos, (Inte cyklopen!) se Peirithoos.

Priamos, Trojas kung. Far till Hektor. Iliaden, 1:255.

Sminthevs, ett tillnamn till Apollon med okänd etymologi. Iliaden 1:39.

Sonen till Leto och Zeus Iliaden 1:9 = Apollon.

Talthybios, Agamemnons härold. Hans som hämtade Briseis åt Agamemnon.  Iliaden 1:320

Theseus, förmodligen ett posthomeriskt tillägg. Iliaden 1:265.

Troer = Trojaner

Zeus, gudarnas högste, Olympens härskare.   Iliaden 1:9 (Aigisbäraren Iliaden 1:222).


PERSONIFIERADE FÖRETEELSER 

Hades, dödens gud. Samma namn har förstås dödsriket. Iliaden 1:3

Morfeus

Personfikation av drömmen, drömmarnas och sömnens gud, son till Hypnos. Iliaden 2:16 ”Drömmen bröt hastigt upp när han hört Kroníons (Zeus) befallning….”

Okeanos, en av titanerna, son till Ouranos och Gaia. Han personifierar den väldiga världsströmmen som omsluter och begränsar jorden. Iliaden 1:423.