Herkules

Unknown

 

Herkules, (Herakles)  var den störste av de grekiska heroerna; han dyrkades både som hjälte och gud. Han var född i Beothiska Tebe men förknippas mycket med Pelopennessos (Tiryn) och i historisk tid var han väldigt omtyckt i Aten. Eftersom han var så populär antas han ha fått ta över berättelser och myter som ursprungligen gällt andra figurer i den grekiska folkliga traditionen. Likaså kom visuella represenationer som egentligen gällde andra att med tiden sägas
föreställa Herkules. 

Hjältarna i grekisk föreställningsvärld utförde stora bragder, förvisso ofta med gudomlig hjälp. Ibland i opposition mot någon av dem, gudarna alltså.  En mycket tidig hjälte är Herakles (i jämförelse med Odjysseus). Herakles är måhända den äldste av alla grekiska hjältar. Kanske är han den störste, och kanske har han likheter med den babyloniske Gilgamesh. Han är stark och modig och uträttar ett antal STORVERK. Han var populär i hela Grekland men förknippas alltså mest med platser kring Aten. Ett försök att spåra myternas och sagornas ursprung i norden har bl a resulterat i en roman av Malena Lagerhorn (baserat på Felice Vincis teorier).

Herkuleshistorien
När Zeus blev förälskad i Alkmena (Alkmea)  bestämde han sig för att avla en blivande superhjälte med henne. För att genomföra detta ordnade han älskogsnätter som blev tre i en rad. För att inte oroa Alkmena förvandlade han sig till hennes man Amphitryon. Så blev Herkules till. Nästa natt låg Alkmeas man med henne och så blev det att Alkmena födde tvillingar, Herkules, son till Zeus och Ifikles son till Amphitryon.
Euripides
Herakles / Översättning Tord Baeckström. - 18 s.
= Sid. 330-347 i:
De grekiska tragedierna : Aiskylos, Sofolkles, Euripides / I översättning av Tord Baeckström, Björn Collinder, Hjalmar Söderberg, Emil Zilliacus. - Stockholm : Vertigo, 2005. - 498 s. - (Överträdelsens klassiker ; 10)

Carpenter, Thomas H.
Herakles. - 17  s. : ill.
= Sid. 117-134 i:
Carpenter, Thomas H.
Art and myth in Ancient Greece : a handbook. - London : Thames and Hudson, 1991 (1998). - 256 p. ill.

Lagerhorn, Malena
Herakles : en psykopats berättelse. - Stockholm : Hyperborea, 2016. - 185 s.