Grekland


Detta är havet, ungdomskällan, Venus’ vagga och Sapfos grav. Spegelblankare såg du sällan Medelhavet, havens hav.

Lyft som en lyra mot arkipelagen skimrar Poseidontemplets ruin. Pelarraden, solskenstvagen, spelar den eviga havsmelodin.

"Seglande gäst på förbifärden, lyssna till marmorlyrans musik! Full av ruiner finner du världen. Ingen i skönhet är denna lik". 
Gullberg.