Stenålder i Centraleuropa

TIDIGASTE SKRIFTEN BLAND STENÅLDERSBÖNDER I CENTRALEUROPA!
I början av 1970-talet väckte en amerikansk forskare av litauisk börd, Marija Gumbutas, uppseende med sina forskningar kring Sydösteuropas stenåldersfolk. Särskilt lkyfte hon frdam den förindoeuropeiska Vincakulturen, en jordbrukskultur som växte upp under 6000-talet f kr, och blomstrade som bäst cirka 5300-2500. Den har fått sitt namn efter den viktigate adrkeologiska fyondorten, Vinca, halvannan mil öster om Belgrad, och sträckte sig över stora deladr av Jugoslavien och Rumänen samt mindre delar av Bulgarien, Albanien och Grekland. Här menar Gimbutas, uppfanns skriften sjävständigt redan för 7000 år sedan. På kult- och begravningsplatser utanför bosättningsområdena har man hittat föremål med skrift som knyter an till den religiösa sfären, bland annat kvinnliga avgudabilder av lera, tydligen offergåvor vid tillbejdan aa gudar och förfäder och vid fruktbarhertsrituealer eller begravningar.