Kimbrer

Kimbernkriege,_Karte_2

Kimbrer

Cimbri (eng Wiki)
Kimbrere (da Wiki)
Kimbern (ty Wiki)
The Cimbrian war

Teutoner är utan diskussion en germansk benämning på en eller flera grupper, men Kimbrer tycks faktiskt enligt somliga varit kelter. Och kanske det. (Arkeologiforum)
Men det är nog en missuppfattning. Kimbrer är ju knappast Kimbrernas eget namn på sitt folk. Det är kelternas namn på detta folk från (antagligen Himmland på Julland. Det är ytterst sällan ett folk utan nation har ett eget namn på sig själva. I analogi med etnografin kan vi utgå ifrån att dessa folkgrupper vanligtvis kallar sig för något i stil med ”människor” eller ”vänner” eller liknande, vilket då kan låta som ett ”namn” men knappast är det. Iban (förr Dajaker) är ett sådant ord. Inuiter (förr eskimåer) likaså. Leni Lenape (senare Delawareindianer detsamma). 
  Det mest vanliga är att någon annan betecknar en viss grupp med en beteckning, då oftast av typen ”bort därborta i kröken”, eller på Jylland eller något annat. Ibland betecknas de efter någon egenhet typ av vad de äter. ”Fiskätare” eller ”Ätare av rötter” eller dylikt. Men mest är det geografiska bestämningar tagna i andra gruppers mun och föreställningsvärld.

K- eller det därmed likvärdiga c- är en i keltisk mun företagen omformning av det germanska ch (varav senare blivit h), som av kelterna alltid återgavs med k. Det är nämligen, såsom redan norrmannen Keyser år 1839 påpekat, tydligt att detta folknamn sammanhänger med det danska namnet på trakten sydöst om Limfjorden, Himmerland, forndanskt Himbersyscel. Äldst har väl trakten hetat blott Himber, ty ett dylikt namn uppträder i f

Kimbrer och Teutoner träffar vi ursprungligen på Jylland där de av okänd anledning sedan drog nedåt kontinenten.
Bland de första namngivna folken som började härja det Romerska rikets gränser hör Kimbrerna. En stor arme bestående av just Kimbrer och Teutoner drog sig ned mot Italien från norr, under Marius konsulskap år 104 f kr. Den germanska hären påstås ha uppgått till 300.000 man (vilket inte nödvändigtvis tillhör sanningen), och man hade redan besegrat Papirius Carbo i Illyrien år 113 samt massakrerat en armé under M. Iuinius Silanus år 109. Konsul L. Cassius Longinus hade dödats i ett slag nära Genevesjön år 107 och den romerske härföraren Aurelius Scaurus togs sedermera som fånge. Slutligen lyckades romarna stoppa Kimbrerna vid slaget vid Arausio (Orange). Det var ett svårt nederlag - av en armé bestående av 80.000 män rapporteras endast två ha överlevt. Nu var det år 102 och så skulle Marius äntligen möta Kimbrerna. Här berättas om Kimbrernas antal som väl som så ofta är tilltaget i överkant. Även om de delat sin arme i två hälfter så tog det sex dagar för de Teutoniska trupperna att passera Marius läger. Det kom till drabbning vid Aquac Sextae (Aix-en-Provence där germanerna förlorade bort emot 100.000 män och deras kvinnor sägs ha begått självmord efter slaget. Men kimbrerna var inte slagna för det. En väldig armé hade föst härföraren Q. Lutatius Catulus tillbaka över Pofloden och den 30 juli 101, en het sommardag, mötte romarna dem vid ett ställe kallat Campi Raudii, nära Vercellae, väster om Milano och där besegrades de ännu en gång. Plutarkus ansåg att förtjänsen i mycket var Catulus, men för det romerska folket så var konsuln Marius hjälten.
  Arkeologiforum.

Battle of Aquae Sextiae

Tiepolo_Vercellae_Metropolitan

Battle of Vercellae

Sulla-700x390

Klicka på bilden för ”A timeline of the wars of Marius and Sulla.


DNA antyder att Kimbrerna verkligen kom från Jylland, men var Kelter, inte Germaner:

Faux, David K.
The Cimbri of Denmark : the norse and danish vikings, and Y-Dna.

Beesly, A. H. (Augustus Henry), 1839-1909
The Gracchi, Marius and Sulla
 / A.H. Beesly. - London : Longman, 1877. - 205 p. - Index.
  Kap. The Cimbri and Teutones. - sid 77 ff.

Plutarchos
Life of Caius Marius. - 63 p.
= Sid. 221-284 i:
Plutarch
Plutarch's lives vol 2. - London : Bell, 1883. - 487 p.
  Cimbri.

Annan återgivning:
Plutarch: The Life of Marius

getxinfo

      
Goldsworthy, Adrian
En människa hängiven kriget : Gaius Marius (157-86 f kr). - 26 s.
   Hotet från norr, sid 129.
= Sid 116-140 i:
Goldsworthy, Adrian
Kejsare och generalen : Männen bakom Roms framgångar / Adrian Goldsworthy ; Översättning Hans Magnusson ; [Faktagranskning av den svenska utgåvan: Jenny Wallensteen]. - Lund : Historiska media, 2006. - 432 s. 
   Orig:s titel: In the Name of Rome. - 2003.

Skönlitteratur:


McCullough, Colleen 1937-2015
Makten och kärleken : [roman] / Colleen McCullough ; översättning av Yngve Rydholm. - Stockholm : Legenda, 1991. - 711 s.
  Orig:s titel: The first man in rome. - (Masters of Rome ; 1) Storytel.

  McCulloughs första roman i sviten om det Romerska riket.
  En roman som behandlar uppkomsten av det republikanska rom och om de som var huvudaktörer där, såsom t ex konsuln Marius och Sulla. Båda ville de bli roms förste man….

Jensen, Johannes V. 1873-1950.
The Cimbrians [Fulltext]. - 
= Sid [225] - 487 i: The Long Journey

Warner, Rex
 1905-1986.
Den unge Caesar / Rex Warner ; översättning av Ingeborg von Rosen. - Stockholm : Norstedt, 1959. - 316 s.
   Orig:s titel: Orig: Young Caesar. 


Tv-program, film etc. (Sökn Cimbri; Marius och Sulla)