Frankerna

Franker
  Saliska franker
  Merovinger

Karl den Store
Under Karl den store utvidgades Frankerriket. 
768 kröns Karl den Store (Charlemagne) till frankisk kung. Han förde en skicklig erövringspolitik med hjälp av den nya religonen kristendomen. Han slöt alltså fred med Påven vars hjälp han hade när de underkuvade Langobarderna (Lombardiet) som försökte skaffa sig total makt i Italien. Karl istället utropa sig till Langobardernas kung och därmed hade Italien tyskt styre under större delen av medeltiden. Han fortsatte med att underkuva de då hedniska Saxarna som efter många om och men lät sig underkuvas och kristnas. Vidare besegrades bajuvarerna i nuvarande Bayern och avarerna i vad som senare blev Ungern. I Spanien satte Karl trupper stopp för den arabisk-muslimska expansionen. 
732 Redan tidigare hade Karl den Stores far Karl Martell hejdat muslimerna genom slaget vid Tours.
  Läs mer SO-rummet : Den karolingiska renässansen.