Robert Frost i översättning

Brane Fotor


 
Stannade i skogen en snöig kväll
av Robert Frost

Vem rår om skogen här, månntro?
Nånstans i byn han måste bo.
Han kan ej se mig stanna här
i snön som faller utan ro.

Min lilla häst väl undra lär,
att fastän ingen gård syns när,
vi stanna mellan sjö och skog
den årets kväll som mörkast är.

Han skakar bjällran vid sin bog.
Hur är det fatt? han frågar nog.
Så hörs ej annan ton än den
av dunlätt snö som vinden tog.

Fin, mörk och djup står skogen - men 
till sömnen har jag långt igen,
och det är mil att färdas än,
och det är mil att färdas än.

    Översättning av Anders Österling.