The Oregon Trail. - 1849.

Självbiografisk berättelse av Francis Parkman som först gavs ut som följetong i The Knickerbocker Magazine (1847), innan avsnitten samlades till boken The California and Oregon Trail (1849). Originaltiteln återtogs i senare upplagor.
  Berättelsen skildrar författarens resa tillsammans med hans kusin Qunicy Adams Shaw (april - augusti 1846) från St Lous med ångbåt och på hästryggen till Fort Laramie, Wyoming, tillsammans med vägvisare och tillfälliga medresenärer. Man upplever typiska äventyr som stormar, buffeljakter, soldater, emigranter och förstås möten med indianer. 
  Vid Fort Laramie, då en handelsstation, stöter de på ett band siouxindianer och hör talas om en krigsexpedition som sänts sut mot shoshonerna (snake indians). Man försöker sluta an till expeditionen, men det uppstår problem och Parkman forsätter ensam med en vägvisare, med löfte om att finna Shaw och förena sig med honom senare. Parkman möter ett annat band av siouxer och lever tillsammans med dem under flera veckor. Parkman led av sin nerv- och synsjukdom, men kunde ändå delta i indianernas liv, inklusive bevistandet av en buffeljakt. De erfarenheter han gjorde kom väl till pass längre fram i Parkmans liv när han började sitt väldiga epos om Nordamerikas kolonialhistoria. Längre fram förenades Parkman med Shaw och de återvände österut.