Francis ParkmanFrance and England in North America / Francis Parkman


Pioneers of France in the New World        LibriVoxAudio Archive org I II
The Jesuits in North America
La Salle and the Discovery of the Great West
The Old Regime in Canada
Count Frontenac and New France undre Louis XIV
Montcalm and Wolfe
A Half Century of Conflict
The Conspiracy of Pontiac and the Indian War after the Conquest of Canada 1851.
(Utökad rev ed 1870 : Vol 1 Vol 2.

The Oregon Trail

Francis Parkman
Francis Parkmans böcker om kolonialkrigen i Nordamerika har många förtjänster, särskilt med tanke på att han var bland de första att göra den kraftsamling som behövdes för att berätta den komplexa historien. Han forskade i franska arkiv och han hade tillgång till alla relevanta texter. Dessutom kunde han skriva och framställningen är såväl levande som överskådligt begriplig. Men tidens tand nöter, och modern forskning ser inte på hans verk som man gjort tidigare. Mycket av det arkivmaterial som fanns i franska arkiv blev måhända missförstått av Parkman, med avsikt eller oavsiktligt. Resultatet blev i alla fall behäftat med sakfel här och där, men det var i uttrycket av det politiska och historiska skeendet som man tar avstånd från honom i dag. Som en uttalad socialdarwinist hävdade han den starkes seger över den svage och i det här fallet betydde det en syn på t ex indianer och fransmän som vi inte kan dela nu. Likt senare Theodore Roosevelt kunde han förvisso uppskatta indianernas sätt att leva i sig, men såg dem som dömda att lämna sitt liv för den framträngande civilisationen. I kampen mellan England och Frankrike intog han ett likartat synsätt.
Historikern och författaren Francis Parkman föddes i en betydande Bostonfamilj och tog sin examen vid Harvard 1844. Redan nu hade han visat intresse för skogen, historien och gränslivet genom utflykter i de nordliga skogarna, mest för att studera indianernas liv och historia. Fria indianer som levde opåverkade av kontakter med de allt mer påträngande vita fanns förstås inte i Parkmans närhet, utan 1846 begav han sig iväg på en resa mot Wyoming. Dels skulle han studera fria indianer, men han behövde också kurera sin klena hälsa. Tillsammans med ett par vänner började han sin färd över prärierna från den mest vanliga startpunkten vid Mississippi, nämligen St Louis. Han kom att uppleva den livet på den fria prärien bland indianer och han samlade betydande erfarenheter av deras liv och livet vid odlingsgränsen. Resan blev emellertid så påfrestande för honom att han var oförmögen att själv skriva ner sin berättelse om den. Det fick bli diktamen med hans kusin och medresenär Quincy A Shaw. Hans relation av äventyret blev den berömda boken The Oregon Trail (1849). 

  Parkman förblev klen. Det sägs att det var nervsystmet men det påverkade också hans syn. Ofta orkade han inte skriva mer än sex rader om dagen. Han fick anställa medhjälpare som läste för honom och tog diktamen. Han uppfann också en metod med ett verktyg som hjälpte honom att skriva, utan att se sitt manuskript. Alltnog 1848 började han den första av sina historiska krönikor om kolonialtidens Nordamerika, History of the Conspiracy of Pontiac (1 ed 1851). (1856 gav han ut den inte helt lyckade delvis självbiografiska romanen Vassall Morton)
Hans nervproblem blev åter akuta och han sökte hjälp i Europa under en resa 1858-9 och ett intresse för trädgårdsodling gav till resultat The Book of Roses (1866).
Trots synproblem och nervkollapser påbörjar han nu flerbanksverket ”France and England in North America” som inleds med Pioneers of France in the New World (1865) vars huvudtema är kampen mellan huguenotter och katoliker i Florida. I resten av boken riktar han intresset mot fransmännens kolonisering av St Lawrencefloden i kolonin Nya Frankrike främst under Champlain. Så följde 1867 volymen The Jesuits in North America in the Seventeenth Century, som beskriver jesuiternas mödor att kristna indianerna och irokesernas kamp mot dem.  Del tre i serien blir så LaSalle and the Discovery of the Great West, som berör fransmännens försök att kolonisera Mississippidalen, anförda bland andra av just LaSalle. The Old Regime in Canada (1874 ; fler eds) uppehåller sig vid kolonin Nya Frankrike, särskilt kring striderna i Akadien under 1600-talet och fortsättningsvis om jesuitmissionen bland indianerna. Count Frontenac and New France under Louis XIV (1877) fortsätter skildringen av Nya Frankrike under Frontenac, som Parkman sätter högt som ordningsman i kolonin. Med nästa del i sjubandsverket Montcalm and Wolfe (1884 Vol 1, Vol 2) följer en rejäl genomgång av kolonialmakternas kamp under Sjuårskriget (Kriget mot fransmän och indianer) som slutade 1763 med att fransmännen förlorade Kanada till Engelsmännen. (Kronologiskt i framställningen borde Pontiac komma här, som ju utspelas 1763 precis efter Sjuårskrigets slut). Sista delen är också ”fel” kronologiskt ty den fortsätter att berätta om striderna i Akadien och gränskrigen 1700-1741, Loiusburgs fall, Sebastian Rale och sedan uppgörelserna i Louisiana. Det är A Half Century of Conflict (1892 Vol 1, Vol 2) och den delen hör kronologiskt mellan läsas mellan volymen om Frontenac och Montcalm and Wolfe.

Parkman skrev historien om två krafter som stred om makten, representerade av progressiva krafter representerade England och Frankrike som en reaktionär motpol. England menade han stod för demokrati under det att Frankrike snarare stod för millitär despotism. Själv säger han sig inte tilltro någondera riktningarna. I ”The Old Regime” förklarar han det som man faktiskt kan läsa mellan raderna i hela verket: ”Min politiska tro ligger emellan de två extremerna demokrati och absolut envälde….Jag har inget en god monarki, men föredrar en konservativ republik. I sin approach till historieskrivandet intog han förstås också en medelväg. Han kombinerade Walter Scotts romantiska attityd med den tyska vetenskapliga metoden i ett försök att skapa en korrekt historieskrivning men samtidigt skapa litteratur. Mellan allt detta stod indianerna, som snart förväntades borglömda hur som helst. 
 I dag finns det ju flera viktiga verk som modifierar Parkmans bild av skeendet. Här nämner jag bara några: 
Jennings, Francis: The Invasion of America : Indians, colonialism, aknd the Cant of Conquest. - 1975. 
White, Richard: The Middle Ground : Indians, Empires, and Republics in the Great Lakes Region 1650-1815. - 1991.
Dowd, Gerogory Evans: War under Heaven : Pontiac, The Indian Nations & The British Empire.  - 2002.