Ett slumpartat urval dikter i översättning eller med kommentar
Jag gick från planka till planka
försiktigt ett steg i taget ;
stjärnorna kände jag runt mitt huvud,
runt mina fötter havet.

När jag visste, att kanske det nästa
kan bli mitt sista steg -
då fick jag den vanskliga gång
man kallar erfarenhet.
(Översättning Ellen Löfmarck)


Originalet (oegentlig titel Experience)

I stepped from plank to plank
So slow and cautiously;
The stars about my head I felt
About my feet the sea.

I knew not but the next
Would be my final inch, —
This gave me that precarious gait
Some call experience.

-----


Ingen skall veta platsen
när hundra år har gått.
Stilla som frid den ångest 
som en gång rått.

Främlingar ströva i gräset
som växer i överflöd
stava den enliga ortografin
om en längesen död.

Vindar från sommarfälten
finna ängen igen.
Instinkten hittar tonen
när minnet har tappat den.

Originalet:
After a hundred years
Nobody knows the place,-
- Agony, that enacted there,
Motionless as peace.

Weeds triumphant ranged,
Strangers strolled and spelled
At the lone orthography
Of the elder dead.

Winds of summer fields
Recollect the way,-
-Instinct picking up the key
Dropped by memory.

———


EN ANNAN DIKT SOM TVEKAR I ÖVERSÄTTNING ÄR:

Frequently the woods are pink —
Frequently are brown.
Frequently the hills undress
Behind my native town.
Oft a head is crested
I was wont to see —
And as oft a cranny
Where it used to be —
And the Earth — they tell me —
On its Axis turned!
Wonderful Rotation!
By but twelve performed!

Gång på gång är skogarna rosa - 
Gång på gång är de bruna
Gång på gång klär höjderna av sig
Bakom min födelsestad -
Ofta kröns en topp
Jag vant mig vid att se -
Och lika ofta en skreva
Där den brukade vara -
Och jorden - berättar man för mig
Snurrade på sin Axel
Underbara rotation -
Av blott tolv iscensatt!
(Jäderlund)

Alltså innebörden är ju ungefär att årstiderna växlar och Emily ser skogarna som rosa på våren och avklätt bruna på hösten.
En kulle, eller topp, med löv och växtlighet (crested, omkransad) förbyts till en (knappast skreva) men mer steril bit mark där löv och annan grönska saknas under höst och vinter.
Metamorfosen sker under årstidernas växlingarna, d v s under årets tolv månader, vilket ju kan om man så vill,  upplevas som lite underbart märkligt. 


----------------------------------------


Det är allt jag har att ge i dag
detta, och därtill mitt hjärta,
detta, och mitt hjärta,
och alla ängar vida
Du räknar väl säkert om jag skulle glömma -
någon skall veta min summa - 
detta och mitt hjärta och alla bin 
som i klöven brumma.

It's all I have to bring today

It's all I have to bring today—
This, and my heart beside—
This, and my heart, and all the fields—
And all the meadows wide—
Be sure you count—should I forget
Some one the sum could tell—
This, and my heart, and all the Bees
Which in the Clover dwell. 
                                                                       - F 17 (1858)

------------

För skönhet dog jag

För skönhet dog jag, men var knappt 
i graven lämpad in,
då en som dött för sanning bars 
till platsen bredvid min.

”Vad dog du för?” han frågade.
”För skönhet”, blev mitt svar.
”Och jag för sanning - de är ett,
vi är ett brödrapar.”

I samspråk låg vi så,  som om
vi mötts, och varit släkt,
tills mossan våra läppar nått
och våra namn betäckt.
  
       Översättning av Erik Blomberg.

----------------

Sic transit gloria mundi

"Sic transit gloria mundi,” "How doth the busy bee,"

"Dum vivimus vivamus,"I stay mine enemy!

Oh "veni, vidi, vici!"Oh caput cap-a-pie!And oh "memento mori"When I am far from thee!

Hurrah for Peter Parley! Hurrah for Daniel Boone! Three cheers, sir, for the gentleman Who first observed the moon!

Peter, put up the sunshine; Patti, arrange the stars; Tell Luna, tea is waiting, And call your brother Mars!

Put down the apple, Adam, And come away with me, So shalt thou have a pippin From off my father's tree!

I climb the "Hill of Science,"I "view the landscape o’er; "Such transcendental prospect, I ne'er beheld before!

Unto the Legislature My country bids me go; I'll take my india rubbers, In case the wind should blow!

During my education, It was announced to me That gravitation, stumbling,Fell from an apple tree!

The earth upon an axis Was once supposed to turn, By way of a gymnasticIn honor of the sun!

It was the brave Columbus, A sailing o'er the tide, Who notified the nations Of where I would reside!

Mortality is fatal—Gentility is fine, Rascality, heroic, Insolvency, sublime!

Our Fathers being weary, Laid down on Bunker Hill; And tho' full many a morning, Yet they are sleeping still,—

The trumpet, sir, shall wake them, In dreams I see them rise, Each with a solemn musket A marching to the skies!

A coward will remain, Sir,Until the fight is done; But an immortal hero Will take his hat, and run!

Good bye, Sir, I am going; My country calleth me; Allow me, Sir, at parting,To wipe my weeping e'e.

In token of our friendship Accept this "Bonnie Doon, "And when the hand that plucked it Hath passed beyond the moon,

The memory of my ashes Will consolation be; Then, farewell, Tuscarora, And farewell, Sir, to thee!

------

(Peter Parley, pseudonym för Samuel Griswold Goodrich, författare till Geogdraphy for Children, var en känd poplärvetenskaplig författare för barn.)

OM MENINGEN MED ATT ÖVERSÄTTA EMILY DICKINSON
Ofta verkar all den möda de habila översättarna lägger på EDs dikter vara en smula, skall vi säga onödig. Översättningen blir stolpig och mer än sällan onödigt obegriplig. Kanske är det bättre att läsa det engelska originalet med en tolkad text bredvid, utan att tvinga in den i meter och rim i en svår översättning.

Vi tar ett exempel:

XVIII

Pompless no life can pass away;
The lowliest career
To the same pageant wends its way
As that exalted here.
How cordial is the mystery!
The hospitable pall
A "this way" beckons spaciously, —
A miracle for all!

Jäderlund översätter:
Utan Pompa 
och Ståt
kan inget Liv
gå hädan -
Den ringaste karriär
Styr kosan mot
samma Skådespel
Som den
upphöjde här -

Hur innerligt 
mysteriet är!
Den gästvänliga 
Båren

Ett ”hitåt”
vinkar gränslöst
till sig -
Ett Under för alla!

En god Dickinsontolkare skall nu lägga märke till tankstreckens funktion, liksom versaler och mycket annat som måhända ändå är rätt perifert när inte innebörden av dikten går fram. Och vissa ord får en onödig svensk ersättning bara för att stämma in i formen. Karriär t ex är knappast rätt ord för career i det här fallet. Det blir klumpigt. Faktiskt. Och lite mindre begripligt.

Antag att ED var på gott humör och tänkte sig att döden kunde vara något välkomnande och spännande, för att inte säga triumferande mirakel för oss alla.
  Diktens innebörd är då följande, uttryckt lite enklare: 

Utan pompa och ståt ingen dör;
den enklaste människa med en enkel levnads bana
går mot precis samma upplevelse/erfarenhet
som den mer betydande personen gör.
Hur varmt och inbjudande är inte det mysteriösa (i döden alltså)
Den då gästvänliga båren blir då den väg som vinkar ”Hitåt” 
och visar mot den plats som finns
för alla.
Samma mirakel!

----------

If I should die (54)

And time should gurgle on,

And morn should beam,

And noon should burn,

As it has usual done;

If birds should build as early,

And bees as bustling go,—

One might depart at option

From enterprise below!

’T is sweet to know that stocks will stand

When we with daisies lie,

That commerce will continue,

And trades as briskly fly.

It makes the parting tranquil

And keeps the soul serene,

That gentlemen so sprightly

Conduct the pleasing scene!


Ohlson, Jonatan
Att skörda paradis : en studie i svenska översättningar av Emily Dickinsons poesi

PÅ SVENSKA
Tre dikter i översättning av Erik Blomberg : Avsked ; För skönhet dog jag ; I sina blå alabasterkamrar. - BLM 1936.

I felt a funeral in my brain / översatt av Ann Jäderlund resp. Ann Marie Vinde. - Litteraturbanken.

The Prowling bee

If I should Die by Emily Dickinson: Summary and Analysis

Poem Analyses : Emily Dickinson