Nederländerna

400px-Bataafseeed
Rembrandt Harmensz. van Rijn: Batavernas trohetsed till Claudius Civilis..NM 578

 

Efter ikonoklasternas härjningar fanns det mycket att bygga upp igen. I mångt och mycket bestod det i att komplettera den medeltida konst som förstörts och nu ersattes den med ny. En del helt nya kyrkor byggdes som t ex den heptagonala basilikan Scherpenheuvel. Det tidiga 1600-talet blev en guldålder för det Habsburgska Nederländerna (Belgien) för alla samhällsskikt. Vanligt folk köpte dekorativ konst som inte bara livade upp vardagen utan också lätt kunde säljas vid kontantbehov. Inte sällan hade enskilda familjer familjeporträtt gjorda åt sig. 
 
   Peter Paul Rubens föräldrar flydde det krigshärjade Nederländerna och han föddes i Tyskland. Han utbildades först i Köln och senare i Antwerpen. Här producerades konst i mängder. Gesäller gjorde det mest arbetskrävande måleriet och mästaren skissade på designen och lade till den slutliga touchen. 
  Samtida med Rubens var John Brueghel och Pieter Brueghel d y som fullföljde familjetraditioinen från deras far Pieter Brueghel d ä. John också kallad ”Hell” specialiserade sig på Boschianska religiösa teman; Peter d y, också kallad ”Velvet” målade stillleben och landskap. En av Rubens elever var Anthony Van Dyck som startade sin karriär i Antwerpen med han blev senare lierad med Stuartarna i England. Van Dyck började en ny modetrend i porträttmåleriet och han blev snart efterapad i såväl England som i Nederländerna.

KONSTEN I NEDERLÄNDERNA UTVECKLAS I NORR - I HOLLAND
  Sålunda var det i det katolska blivande Belgien konstens guldålder tog sin början. Men när intresset drog norröver till de kalvinistiska områdena i Holland blev motiven delvis annorlunda. Religiösa motiv ersattes av porträtt av prominenta personer. Färg hade varit ett viktigt element i den flamländska traditionen, men de bästa holländarnaa excellerade i lek med ljus i bilderna.
  Bland de allra främsta holländska målarna finns förstås Rembrandt Harmensz van Rijn. Han var född i Leiden där han började sin karriär, men han flyttade snart  till Amsterdam (1631) och där levde han resten av sitt liv. Berömd blev han 1632 med ”The anatomy lesson of Dr Tulp” och beställningar på porträtt formligen strömmade in. Ett annat av hans mest berömda verk är förstås ”Night Watch” (1642), beställd som ett grupporträtt, men som kanske mer liknar en historiemålning. Rembrandt var envis och bestämd vilket ledde till ekonomiska bekymmer och till slut bankrutt. Hans ”Batavernas trohetsed” (Conspiracy of Claudius Civilis) beställd 1660 tilll Amsterdams nya rådhus gillades inte av beställarna. De ville inte att frihetskämpen Claudius skulle framställas som Rembrandt gjorde. (även om han hade litat sig till Tacitus beskrivning av en enögd av kriget härjade person). 
  Mer än i de habsburgska nederländerna kom måleriet under den Holländska guldålern mer att avbilda vardagslivet. Antalet sådana målningar är otaliga, innefattande porträtt, stilleben, landskap, fester och festbråk. Nuförtiden är kanske de mest berömda sådana tavlor kända genom Pieter De Hooch och Johannes Vermeer. 
  I de norra provinserna startade intresset för bildkonsten alltså senare men växte i proportioner så att de snart överflyglade söderns. En resande, Peter Mundy, kommenterade från Amsterdam 1641 hur alla, inkluderande bagare och smeder kunde ses utsmycka sina hus med konst. 

A_Boy_Bringing_Bread_Pieter_de_Hooch

"En pojke som kommer med bröd” målning av Pieter De Hooch