Stockholmsbilder av bröderna Martin
Riksbron (Bron till Mynttorget) pdf

Frölich, Hans
Bröderna Elias och Johan Fredrik Martins gravyrer : [en undersökning av deras verksamhet som gravörer samt en förteckning över deras produktion] / av Hans Frölich. - Stockholm: Stockholms högskola, 1939. - 311 s., [72] pl.-s.  Diss. Sid. 226.165. Norr Malms Torg (nuvarande Gustaf Adolfs torg).Utsikt över Stockholm med Kungl. slottet i fonden. T v gamla operabyggnaden, t h prinsessan Sofia Albertinas palats (nuv. Utrikesdepartementets hus). Mitt på torget Gustaf II Adolfs staty bakom vilken en kunglig täckt kupé, åtföljd av kavallerieskort. På torget en mängd promenerande och i grupper samtalande människor samt olika slags åkdon m m. På Strömmen fartyg. Molnig himmel.Akvatint över konturetsning. 365 x 540.Nedanför bilden: ( t h) par J. F. Martin (i mitten) Utsigt af Stockholm från Gustaf Adolphs torg. - Vue de Stockholm prise de la Place Gustave Adolph (i nedre vänstra hörnet) N:o 3.I. Konturetsning; före all skrift. Med gamla Norrbro som revs 1797 och Per Brahes hus på Helgeandsholmen. Nat. mus. 2 akvarellerade ex. varav det ena utförts med de i nesta état vidtagna ändringarna samt med egenhändig signatur: J F Martin delt. sculps & color.II. Den gamla bron ledande över till Mynttorget, utplånad och bilden därefter korrigerad. Rosenhane, skuret ex. med delvis tecknade ändringar, t e x barriärerna där gamla bron gått fram samt på operabyggnaden t. v.III. Beskrivet ovan. Nat. Mus. Kgl.Bibl. Ups Univ. Bibl. Nord Mus. Rosenhane. Fru majorskan Margit Kempff, Helsingfors och häradshövding Marcus Wallenberg, Sthlm ; båda ex i färger.

Sannolikt utförd efter en blyerts- och tuschteckning av konstnären, dock med smärre avvikelser, tillhörande med. dr. Gustaf Brun, Gävle. - På Konstakademiens utställning år 1807. - Avbildad fig 88.


Riksbron (Bron till Mynttorget) pdf

8661804_bukobject_med_hr