Elias Martin och hans bror Johan Fredrik

lossy-page1-1200px-Self-Portrait_(Elias_Martin)_-_Nationalmuseum_-_18079.tif



Elias Martin - presentation - Riksarkivet
                                                Wiki


Noreen
Martin vid de uppländska bruken. - pdf

Den gustavianska konstnärskretsen - Elias Martin, Johan Fredrik Martin. - 
i: Nordensvan: Svensk konst och svenska konstnärer

Kretsen kring Elias Martin

Christina Hall på Gunnebo - Vårt Göteborg
Francisko de Miranda

Kretsen kring Elias Martin

Han är förstås omnämnd i ”Vännerna : en roman om den Sergelska kretsen på Dagsnäs” av Harald Schiller. - Bonnier, 1938. - 153 s. : ill.